Generelle Betingelser

(Erhverv)
 

Alle transporter udføres Jf. CMR-konventionen.

Afsenders rettigheder og forpligtelser:

Afsender har pligt til at sørge for at godset er klar til den aftalte tid, ellers skal der betales ventepenge efter følgende regler. Kort ventetid: Beregnes pr. minut. Minimum 5 minutter efter 10 min. á kr. 4,95 pr. ventende minut.

Lang ventetid: Beregnes pr. minut. Min. 5 minutter á kr. 4,95 pr. minut max 10 timer pr. døgn. Efterfølgende påbegyndt døgn kr. 2.970,00. Ved overnatning i ventetiden betales der kr. 495,00 kr. pr nat. til logi.

Emballering:

Der garanteres ikke for uemballeret eller mangelfuldt emballeret gods.

expressen.dk´s rettigheder og forpligtelser:

expressen.dk vælger frit, hvilken rute, transportør og fremgangsmåde, expressen.dk måtte finde bedst egnet. Alle transporter udføres i henhold til CMR-lovens regler. expressen.dk har CMR-Forsikring via CODAN. expressen.dk kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for forsinkelser pga. uforudsete hændelser "Force majeure" (fx trafik uheld, kø og ekstreme vejr og vind forhold osv.). expressen.dk tager forbehold for evt. udsolgte færgeafgange i forbindelse med tilbud.

Undersøgelsesret:

expressen.dk eller enhver offentlig myndighed, herunder toldmyndigheder, er til enhver tid berettiget til at undersøge indholdet af forsendelser, overladt i expressen.dk ´s varetægt. Undtaget denne regel er farligt gods jf. ADR

EUR-paller:

expressen.dk har ikke byttepaller i bilerne. Et evt. krav mod expressen.dk for afregning af paller påføres den efterfølgende faktura.

Farligt gods:

expressen.dk udfører transport af farligt gods, og alle transporter udføres Jf. ADR-konventionen. Det er vigtigt, at dette bliver oplyst ved bestillingen, da dette kan påvirke planlægning af den mest hensigtsmæssige rute. Husk også at udfylde transportdokument som skal medfølge! kan downloades fra forsiden. Bemærk, at al kørsel med Farligt Gods foregår på timeløn.

Værdigodstransport:

Transport af værdier af særlig karakter udføres efter forudgående aftale, tilbyder vi at tegner en All Inclusive transportforsikring.
Pris fra kr. 499,- pr. forsendelse. Vi indhenter tilbud fra tur til tur.

Speditionsopgaver:

Vigtigt! Det er afsenders ansvar, at modtager har toldkredit, så ind-fortoldningen af de toldforpligtigede vare går gnidningsfrit. Ved unødig ventetid betales der ventepenge, se venligst øverst på siden.

Fakturering:

Fakturering sker løbende. Betalingsbetingelser er standard: Løbende måned + 8 dage. pr. mail. Ved papirfaktura tillægges et gebyr på kr. 49,00. Kredit længden fraviges kun ved forudgående aftale. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 8,20% p.a. og rykkergebyr på kr. 100,00 samt kompensationgebyr på kr. 310,00
Privatpersoner ingen kredit, betaling aftales ved bestilling. fx. MobilePay

 
 
legal notice